Dane spółki:

Rodzaj spółki: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data umowy spółki: 17.01.2003 R
Data wpisu do rejestru: 14.02.2003 R
Nazwa rejestru: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Wysokość kapitału zakładowego: 50000
Zakres PKD: 4649Z
Czy prowadziła działalność: TAK
Czy ma obroty (jakie): TAK
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie): NIE
Czy posiada NIP, REGON: TAK
Czy jest zgłoszona do VAT: TAK
Czy jest zgłoszona do VAT EU: TAK
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne: NIE
Czy ma zdolność kredytową (kwota): TAK
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania: NIE

Cena za zakup spółki: DO UZGODNIENIA

Nazwa spółki: EUROLINE TRADING SP. Z O.O.
Numer KRS: 0000151667
NIP: 534-22-16-533
REGON: 015335186

Osoba kontaktowa:
MAGDALENA LECHNIO
TEL. 505 055 824, 603 064 173 oraz 509 120 991
EMAIL: EUROLINETRADING@WP.PL